Проект „Нова възможност за моето бъдеще”

Чет, 05.02.2015

Приключи реализацията на проекта „Нова възможност за моето бъдеще” в ПГТО „Добри Желязков”. Но не и Вашата възможност за валидиране.

От 01.01.2015 . е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Професионаланата ни гимназия има право да валидира по професии в областта на текстила, производството на облекло и модния дизайн при заявено желание.

Вие можете да получите признаване и сертификат на Вашите неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.Съгласно публикуваният по-долу списък на професиите и специалностите, с  първа, втора или с трета степен на професионална квалификация, ние можем да Ви издадем сертификат за степен на професионална квалификация или за част от професия.

11.398 ms. | 2.00 MB