Проект BG051 PO00-3.3.07-0001 „Ученически практики” - Изплащане на стипендии

Чет, 18.07.2013

Уважаеми ученици,

Уведомяваме Ви, че от 18.07.2013 год. започва изплащането на стипендии в размер на 300 лв. на всички приключили практиките по проект „Ученически практики” в „Е. Миролио” ЕАД – Сливен, ТПК „Съединение” - Сливен и фирма „Роси Ник” – ЕООД – Сливен.

За целта е необходимо от 8.00 часа до 16.30 часа лично с представяне на документ за самоличност да получите стипендията си в счетоводството на ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен.

Директор:

инж. Д. Караманова

10.832 ms. | 4.00 MB