Проект BG051PO00-3.3.07-0001 „Ученически практики” – Изплащане на стипендии

Пон, 19.05.2014

Уважаеми ученици,

Уведомяваме Ви, че от 19 май 2014 година започва изплащането на стипендии в размер на 300.00 лв. на всички ученици приключили успешно практиката си в „Е. Миролио” ЕАД по проект „Ученически практики”.

За целта е необходимо от 8.00 часа до 16.30 часа лично с представяне на документ за самоличност да получите стипендията си в счетоводството на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен.

Директор: инж. Даниела Караманова

11.103 ms. | 4.00 MB