Проект BG051PO00-3.3.07-0001 „Ученически практики” – Изплащане на стипендии

Вто, 14.07.2015

Уважаеми ученици,

Уведомяваме Ви, че от 14 юли 2015 година започва изплащането на стипендии в размер на 300.00 лв. на всички ученици приключили успешно практиката си в ТПК „Съединевие” – Сливен, „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен и „Роси Ник“ ЕООД - Сливен по проект „Ученически практики”.

За целта е необходимо от 09.00 часа до 16.00 часа лично с представяне на документ за самоличност да получите стипендията си в счетоводството на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен.

Директор: инж. Даниела Караманова

13.605 ms. | 4.00 MB