Работна среща с Министерството на образованието и науката и с работодатели - партньори на училищата

Вто, 18.01.2022

Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“ (НАУМ), съвместно с Регионалното управление на образованието – Сливен организира работна среща с Министерството на образованието и науката и с работодатели-партньори на училищата-членове на асоциацията.

Участие в срещата ще вземат изпълнителния директор на Българската асоциация по текстил, облекло и кожи, председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, представители на висши училища и колежи, на местния бизнес, Областната управа, Браншовия съюз на производителите на текстил в България, Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, колеж „Сливен“ и др.

Дискусиите ще бъдат фокусирани към планиране на общи действия, насочени към осигуряване качеството на професионалното образование чрез сътрудничество при разработването и прилагането на учебната документация и провеждането на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Ще бъдат представени първите одобрени съвременни учебни помагала по процеси и машини в шевното производство, конструиране и моделиране на облеклото, технология на облеклото, изпитване на текстилните материали и съвременни тенденции във фризьорството, които бяха разработени съвместно с бизнеса и висшите училища и утвърдени от МОН.

На срещата ще присъстват и експерти от дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, които ще представят насоки за прилагането на новите нормативни документи и ще запознаят аудиторията с методиката за разработване и прилагане на тестове при провеждането на задължителните държавни изпити за придобиване на квалификация по професия.

Снимки

10.743 ms. | 4.00 MB