Реализирана дейност по проект „Ученически практики 2“

Вто, 07.06.2022

На 13.05.2022 г в ПГТО “Добри Желязков“ завърши изпълнението на дейност 2: „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ по проект "Ученически практики 2“ .

В изпълнението на дейността беше създадена учебно-тренировъчната фирма „Мода и стил“, която е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие. Всички дейности на фирмата: запазване на име, регистриране на фирма, избор на правна форма и др. се реализираха виртуално чрез платформата на „Център за учебно-тренировъчни фирми“ .

Учениците се запознаха с нормативните документи за стартиране на собствен бизнес и попълваха всички прилежащи документи за целите на фирмата. Всеки участник проследи пълния технологичен цикъл на една сделка: подготовка, сключване, документиране и изпълнение. Това ставаше в структурираните отдели на учебно- тренировъчна фирма: Човешки ресурси, Административно- правен отдел, отдел Маркетинг , Финансово - счетоводен отдел и отдел продажби.

Учениците придобиха смелостта и самочувствието да използват знанията и потенциала си, за да печелят от възможностите ,които съществуват и да посрещат днешните и бъдещите предизвикателства.

Веки ученик участвал в създаването и функционирането на УТФ по проекта, получи удостоверение.

Снимки

11.360 ms. | 4.00 MB