Резултати от търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на Зала и хранилище

Сря, 27.11.2013

Във връзка с новина http://pgto-sliven.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=41

Файлове

11.720 ms. | 4.00 MB