Родителска среща

Пет, 11.11.2016

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 15 ноември 2016 година /вторник/ от 17.00 часа ще се проведе родителска среща при дневен ред:

  1. Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.
  2. Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен

Присъствието е задължително!

10.779 ms. | 4.00 MB