Световен ден на толерантността

Пет, 16.11.2018

Световният ден на толерантността е учреден от Организацията на обединените нации на 16 ноември 1996 година, когато се приема Декларация за принципите на толерантността.

Толерантност – това е хармония в многообразието.

А за да я има, трябва да има знания, откритост, общуване, свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

Традиционно училището ни отбелязва 16 ноември, който е „Международен ден на Толерантността“.

Толерантността е силата да приемаш различните! На тържеството, с което отбелязахме деня имаше модерни танци, музикални изпълнения, театрална пиеса „снаха и свекърва“. Училищният празник завърши с изпълнение на народен танц на клуб „Веселие“.

Това бе истински празник на уважение и доброта.

Снимки

10.499 ms. | 2.00 MB