Свободни лекторски часове за учебната 2012/2013 година

Пон, 10.09.2012

Свободни лекторски часове за учебната 2012 / 2013 година

История и цивилизация – 216 часа

Физическо възпитание и спорт 340 часа

Физика и астрономия – 108 часа

Химия и опазване на околната среда – 108 часа

География и икономика – 139 часа

Биология и здравно образование – 108 часа

Английски език – 453 часа

19.320 ms. | 4.00 MB