Свободни работни места на длъжност учител – гимназиален етап

Сря, 28.08.2013

Свободни работни места на длъжност учител – гимназиален етап по:

 1. Математика и физика.
 2. Информатика и информационни технологии.
 3. Английски език
 4. Изобразително изкуство, естетика и графика
 5. Физическо възпитание и спорт – 0.5 щатна бройка.
 6. История и цивилизация – 0.5 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжносттите:

 1. Диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”.
 2. Специалност и квалификация – учители по съответните предмети.

Необходими документи:

 1. Заявление за назначаване до директора на ПГТО „Д. Желязков”.
 2. Копия от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.
 3. СV.
 4. Мотивационно писмо
 5. Медицинско свидетелство.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Трудова книжка.

Срок за подаване на документите: от 28.08. до 30.08.2013 година.

Химия и опазване на околната среда – общо 252 часа

9 клас – 216 часа

10 клас – 36 часа

Срок за подаване на документите: от 11.09. до 13.09.2013 година.

10.315 ms. | 2.00 MB