Семинар за споделяне на добри практики

Пет, 26.02.2021

Днес, 25 февруари 2021 година, Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ бе домакин на семинар за споделяне на добри практики от формирането на родителски клубове и участието на родители от етническите малцинства. Бяха споделени и обсъдени добри практики от дейността на Родителския клуб при гимназията. От изложенията бе отличена съвместната дейност на гимназията с ЦМДТ „Амалипе“ – гр. Велико Търново, който е дългогодишен и надежден партньор в работата с ученици и родители. Споделена бе голямата роля и подкрепа които център „Амалипе“ оказват в работата с уязвимите групи. Съвместните ни инициативи са сред най-ефективните.

Сътрудничеството ни е ползотворно и успешно.

Снимки

12.930 ms. | 2.00 MB