Справка за записаните ученици след завършен 7 клас – І етап за учебната 2022/2023 година

Вто, 19.07.2022

Справка за записаните ученици след завършен 7 клас – І етап за учебната 2022/2023 година в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен и незаети бройки по специалности както следва:

Специалност „Моден дизайн”:

Класирани - 26 ученици;
записани – 23 ученици;
за ІІ класиране – 0 ученици;
не се явили – 3 ученици;
свободни места – 3

Специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия” – дуална система на обучение:

класирани – 26 ученици;
записани – 22 ученици;
за ІІ класиране – 0 ученик;
не се явили – 4 ученици;
свободни места – 4

Специалност „Предачно производство” – дуална система на обучение:

класирани - 21 ученици;
записани – 17 ученици;
за ІІ класиране – 0 ученик;
не се явили – 4 ученици;
свободни места – 9

Специалност „Тъкачно производство” – дуална система на обучение:

класирани - 18 ученици;
записани – 14 ученици;
за ІІ класиране – 0 ученици;
не се явили – 4 ученици;
свободни места – 12

Специалност „Апретурно и багрилно производство” – дуална система на обучение:

класирани - 22 ученици;
записани – 21 ученици;
за ІІ класиране – 0 ученици;
не се явили – 1 ученици;
свободни места – 5

Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”:

Насочени ученици – 2 ученик
класирани - 24 ученици;
записани – 23 ученици;
за ІІ класиране – 0 ученици;
не се явили – 1 ученици;
свободни места – 1

13.617 ms. | 2.00 MB