Сформирани в училището групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Пон, 07.11.2016

Уважаеми родители и ученици,

От 2016/2017 учебна година стартира проект “Твоят час”  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1″

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 1. ПГТО сформира следните групи по проекта:

Сформирани в училището групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

 1. Английски език / 1 група/
 2. Български език и литература - 9 и 12 клас / 4 групи/
 3. Математика – 9,10 и 11 клас /3 групи/
 4. Философия – 12 клас /2 групи/
 5. Информационни технологии – 9 клас / 1група/
 6. Моделиери – 12 клас / 1 група/

Сформирани в училището групи за дейности по интереси:

 1. Клуб „Фризьорство” – 9 и 10 клас /1 група/
 2. Бродерия – 11 клас /1 група/
 3. Волейбол – 9 и 10 клас /1 група/
 4. Млад възрожденец – 9, 10 и 11 клас /1 група/
 5. Народни танци – 9 и 11 клас / 1група/
 6. Сексуално и репродуктивно здраве – 9 клас / 1група/
 7. Рисуване – 9 клас /1 група/
 8. Фолклор на етносите – Ромски фолклор – 9 и 10 клас /1група/
 9. Футбол – 9 и 10 клас /1група/
14.174 ms. | 2.00 MB