Съобщение

Пет, 26.04.2013

Гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен организира безплатен курс с ученици, които ще кандидатстват след 7 клас в гимназията за учебната 2013/2014 година по специалностите: „Моден дизайн” и „Компютърно проектиране и десениране на плетенеи площни изделия” и ще полагат приемен изпит по изобразително изкуство.

Курсът ще се ръководи от Валентин Петров – преподавател в гимназията за времето от 14 май. до 18 май и от 27 май до 31 май 2013 година.

17.489 ms. | 4.00 MB