Съобщение

Вто, 04.04.2017

Уважаеми родители, на ученици в 10 и 11 клас

При провеждането на държавни зрелостни изпити сесия май 2017 година имате право да присъствате в гимназията, както следва:

  1. Да присъствате при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
  2. Да присъствате на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
  3. Да присъствате при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
  4. Да присъствате при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
  5. Да наблюдавате работата на квесторите по коридорите;
  6. Да присъствате при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
  7. Да подавате сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на РИО

За повече информация в деловодството на гимназията от 8.30 до 16.30 часа

11.444 ms. | 2.00 MB