Съобщение

Пон, 16.10.2017

На 19.10.2017 година (четвъртък) от 12.00 часа в залата на ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен ще се проведе информационна среща по НП „Обучение за ИТ кариера“, насочена към ученици от 10 клас.

По НП „Обучение за ИТ кариера“ могат да се обучават ученици след завършен 9 клас за придобиване на професионална квалификация „приложен програмист“. Обучението е с тригодишен период. Първият обучителен период е от месец ноември 2017 година, до месец септември 2018 година и ще се организира, както присъствено, така и онлайн, в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. Обучението ще е напълно безплатно за желаещите.

12.655 ms. | 4.00 MB