Съобщение

Пон, 13.11.2017

На основание чл. 258 и 259 от ЗПУО и чл. 8 от Наредба 10 от 2016 година за организация на дейностите в училищното образование уведомявам всички ученици, че на 17 ноември 2017 година /петък/ учебните часове в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен ще бъдат по 35 минути, поради провеждане на вътрешноквалификационно обучение на педагогическия състав.

10.939 ms. | 4.00 MB