Съобщение

Сря, 29.11.2017

На основание чл. 258 и 259 от ЗПУО и чл. 8 от Наредба 10 от 2016 година за организация на дейностите в училищното образование уведомявам всички ученици, че на 01 декември 2017 година /петък/ учебните часове в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен ще бъдат по 35 минути, поради провеждане организирано посещение на българския филм „Възвишение“ съгласно писмо на РУО – Сливен, изх. № РД-12-1927/10.11.17 г. , което ще се проведе от 13.45 часа до 16.10 часа.

10.315 ms. | 2.00 MB