Съобщение

Сря, 12.09.2018

На 13 септември 2018 година от 15.00 часа ще бъдат отворени офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка.

38.990 ms. | 2.00 MB