Съобщение

Вто, 21.05.2019

На основание чл. 258 и 259 от ЗПУО и чл. 8 от Наредба 10 от 2016 година за организация на дейностите в училищното образование уведомявам всички ученици, че на 22 май 2019 година /сряда/ учебните часове в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен ще бъдат по 25 минути, поради подготовка и провеждане на ІІ ДЗИ на 23 май 2019 година.

10.648 ms. | 2.00 MB