Съобщение

Сря, 18.03.2020

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, се отменят всички консултации по предмети и класове с ученици, обучавани в самостоятелна форма. На сайта на училището, в меню „Информация за ученици”, са публикувани конспектите, по които те ще се явяват на изпити.

Поради динамичното развитие на заболеваемостта в страната, училището не може да предостави по обстойна информация и фиксира датите на изпитите.

11.874 ms. | 4.00 MB