Съобщение

Пет, 27.03.2020

Във връзка със заповед РД-01-154/26.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, уведомявам учениците от ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, че срока на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12 април 2020 година включително.

10.943 ms. | 4.00 MB