Съобщение

Пет, 10.04.2020

Уважаеми родители и ученици!

За дните от 13 до 16 април учениците от 8 до 11 клас ще бъдат ангажирани със занимания, както следва:

От 09.00 ч. до 09.40 ч. – занимания на тема „Спорт и здраве“

От 10.00 ч. до 10.40 ч. – занимания с училищния психолог

От 10.50 ч. до 11.30 ч. – Рисуване

Учениците от 12 клас са с учебни часове по разписание, като всеки ден – допълнителен час по Български език и литература – „Подкрепа за успех“.

Съгласно Заповед № РД-09-479/08.04.20 г. на Министъра на образованието и науката дните от 17 до 20 април са ваканция.

11.075 ms. | 4.00 MB