Съобщение

Вто, 02.03.2021

От 04.03.2021 до 17.03.2021 година се възстановява присъствения образователен процес за учениците от ІХ и ХІІ клас.

Обучението в реална работна среда за учениците от ХІ б клас продължава да се провежда присъствено в дните съобразно седмичното разписание.

Учениците от VІІІ, Х и ХІ клас преминават към обучение в електронна среда от разстояние чрез използване на платформа „Microsoft Teams” по утвърденото седмично разписание.

17.369 ms. | 4.00 MB