Съобщение

Пет, 09.04.2021

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от:

12.732 ms. | 4.00 MB