Съобщение

Пет, 09.04.2021

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от:

29.809 ms. | 2.00 MB