Съобщение

Пет, 14.05.2021

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ от 14 до 16 май 2021 г. в ПГТО „Добри Желязков“ ще проведе обучение на наставници в педагогически и методически умения.

58.741 ms. | 4.00 MB