Съобщение

Пон, 16.05.2022

Във връзка с провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия май-юни 2022 г., ръководството на ПГТО „Добри Желязков“ Ви информира, че:

 1. Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията (за всички специалности) ще се проведе на 20.05.2022 г. от 8:30 часа в сградата на ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен.

 2. Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията ще се проведе, както следва:

 3. Резултатите и окончателната оценка от изпита ще бъдат оповестени на 07.06.2022 г. в кабинет № 45.

 4. Зрелостниците могат да се запознаят с рецензията на писмената си работа от изпита до 10 юни 2022 г. при представяне на документ за самоличност в присъствието на представител на комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по теория.

10.990 ms. | 2.00 MB