Съобщение

Пон, 11.11.2013

Във връзка с честването на 120 годишнината на списание „Природа”, Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен открива в седмица от 11 – 15 ноември – фото изложба, чието мото е „Природа и устойчиво разавитие”. Проявите обхващат извънкласни и класни дейности, в които доминират връзката човек – природа.

Снимки

10.392 ms. | 2.00 MB