Съобщение

Пон, 13.10.2014

Уважаеми родители,

На 15 октомври 2014 година от 17.00 часа в ПГТО „Добри Желязков” в- гр. Сливен ще се проведе родителска среща.

Ще имате възможност да се срещнете с всички учители, които преподават на Вашите деца, да се запознаете с възможностите с извънкласни и извънучилищни дейности, които предлага училището и с училищна документация.

Заповядайте!

10.159 ms. | 2.00 MB