Съобщение

Пет, 09.09.2016

Уведомяваме Ви, че на 13 септември /вторник/ 2016 година от 17.00 часа ще се проведе родителска среща при

Дневен ред:

1 Правилника за дейността на училището;

  1. Училищния учебен план;
  2. Избраните учебници;
  3. Възможните фирми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и на родителите;
  4. Представители на родителите се излъчват за Обществен съвет – определя се броя на представителите и се избират резервни членове на Обществения съвет

Присъствието е задължително!

17.589 ms. | 4.00 MB