Традиции и иновации в текстила и облеклото

Чет, 01.09.2016

ХVІІІ Национална текстилна конференция 2016 с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

Начална дата – 26 октомври 2016 година

Крайна дата – 28 октомври 2016 година

Място на провеждане – гр. Сливен

Резюме

От името на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ХVІІІ Национална текстилна конференция 2016 с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“, която ще се проведе в гр. Сливен със съдействието на „Е. Миролио“ ЕАД и НИС на ТУ – София.

В конференцията участват научни работници и специалисти, работещи в областта на техниката и технологията на текстила и облеклото от университетските катедри, лаборатории на БАН, държавни организации и частни фирми от България, Македония, Турция, Гърция, Италия, Франция, Виетнам и други.

Работни езици: български, руски, английски.

Уеб страница на основната обява и документи:

http://biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/sliven/

10.471 ms. | 2.00 MB