Трета Национална среща на Национална асоциация на училищата по мода

Пон, 15.06.2015

От 11 до 13 юни Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен бе домакин на Трета Национална среща на Национална асоциация на училищата по мода (НАУМ).

Официални гости на форума бяха г-жа Веска Вълчева – зам. областен управител на област Сливен, г-жа Бисерка Михалева – началник на РИО – Сливен, представители на бизнеса – г-н Едоардо Миролио, г-н Георги Топчиев – председател на Браншовия съюз на производителите на текстил, г-н Димитър Тодоров – „Роже Ван ден Берхе“, експерти на Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – гр. Сливен.

На срещата се дискутираха професии от професионално направление 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ от списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и предложения за нови професии и специалности и необходимостта от актуализация на учебното съдържание по учебни предмети по професионална подготовка.

Гостите от цялата страна имаха възможността да посетят производствените цехове на фирма „Е. Миролио“ – ЕАД и работата на ученици от гимназията, включени в проект „Ученически практики“.

Национална асоциация на училищата по мода е създадена и учредена през 2014 година и обединява училища то Професионално направление лека промишленост, мода, дизайн, обувки, кожи и аксесоари от цяла България.

Снимки

24.226 ms. | 4.00 MB