Тържествена среща на поколенията

Пон, 25.03.2013

На 22 март 2013 година в ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен се проведе тържествена среща на поколенията. Присъстваха директори, ръководили гимназията през годините: инж. Калина Митева, Цанка Янкова, Златка Върбановска, инж. Евгений Беков и инж. Христо Рохов, колеги преподавали на предходни випуски, настоящи преподаватели. Водеща бе темата за бъдещето на гимназията. Тя се превърна в своеобразен мост между поколенията и утвърди колективния дух като отличителна черта на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен.

От 17.00 часа в залата на Драматичен театър „Стефан Киров”, ансамбъла от ученици на НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел изнесоха уникален концерт с неповторима хореография и пресъздаване на народни празници и обичаи.

Областният управител Марин Кавръков поднесе кошница с цветя и удостои директора инж. Даниела Караманова с почетен знак, диплом и прочете поздравителен адрес, с който приветства учителите и учениците.

Събитието уважиха зам. областния управител на Сливен г-н Христо Карабекиров, началникът на РИО – Сливен г-жа Бисерка Василева, г-н Чавдар Здравков от МОМН, г-н Иван Славов – зам. кмет „Хуманитарни дейности” община Сливен, г-н Николай Даков – гл. екстперт в Министерство на физическото възпитание и спорта, г-жа Весела Паскалева и Димитър Назъров – старши експерти в РИО – Сливен и много други.

Снимки

10.405 ms. | 2.00 MB