Успешно реализиран проект!

Пет, 11.03.2022

През 2021 година Министерство на образаванието и науката одобри проект за саниране на учебен корпус на гимназията, който е построен през 1975г. Благодарение на осигуреното финансиране от инвестиционната програма, стана възможно полагането на топлоизолация и художествено оформление.

Резултатите са видими!

Училище за успешни ученици!

Снимки

10.916 ms. | 4.00 MB