Участие на представители на родителския клуб към ПГТО „Добри Желязков“ в онлайн среща на тема: “Предпоставки и възможности за присъствено обучение – ролята на родителите“

Пет, 12.11.2021

На 11 ноември 2021 година родители на ученици от Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен и образователният медиатор на училището участваха в национална онлайн среща на тема: “Предпоставки и възможности за присъствено обучение – ролята на родителите“. Тя бе организирана от Център „Амалипе“ във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата.

В срещата гостуваха изтъкнати имунолози и вирусолози:

Здравните експерти информираха аудиторията за начините на тестване на децата в училище и важността на тези изследвания за осигуряването на присъствен учебен процес в безопасна среда. Родителите имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговор лично от експертите.

В заключение всички си пожелаха здраве и присъствено обучение.

Снимки

10.930 ms. | 4.00 MB