Ученически практики

Пет, 01.03.2013

В Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен от 15.02.2013 година стартираха дейностите по проект „Ученически практики”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение.

Учениците от специалности: „Моден дизайн”, „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия” и „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия”, които са включени в проекта провеждат практиката си в реални производствени условия.

След успешно приключване на учебната практика всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лева.

Снимки

22.198 ms. | 4.00 MB