Ученически практики

Сря, 26.06.2013

Всички ученици от ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен участвали в проект BG051 PO00-3.3.07-0001 „Ученически практики”, осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз приключиха успешно практиките си на реални работни места. Предстои издаване на сертификати и изплащане на стипендии в размер на 300 лв.

12.776 ms. | 2.00 MB