ХХ Национална текстилна конференция 2018 година „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

Пет, 05.10.2018

2 – 4 октомври 2018 година Интер Експо Център гр. София

ХХ Национална текстилна конференция 2018 година „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ се проведе в гр. София. В нея взеха участие инж. Даниела Караманова, инж. Лъчезар Василев и Таня Митева – ученичка от 11 а клас, която представи своите модели пред делегатите на младежкото изложение.

В научните сесии взеха участие: проф. д-р инж. Диана Германова – Кръстева, ТУ – София; проф. Майа Богданова, НХА – София; доц. д-р инж. Снежина Андонова, ЮЗУ – Благоевград; доц. д-р инж. Десислава Станева – Грабчева, ХТМУ – София; доц. Аделина Попнеделева, НХА – София; доц. д-р инж. Златина Казлачева, Тракийски университет – Стара Загора; доц. д-р инж. Радка Атанасова, ТУ – София; доц. д-р инж. Мария Спасова, ИП – БАН; доц. д-р инж. Ивелин Вардева, Университет Проф. Асен Златаров – Бургас; доц. д-р инж. Капка Манасиева, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна; гл. ас. Д-р Незабравка Попова – Недялкова, НБУ – София.

11.278 ms. | 4.00 MB