Прием за учебната 2020 – 2021г. след 7 клас

Свободни места

Microsoft Word Document [28.5 KB]

Специалности:

1. „Моден дизайн”

– 26 ученици – дневна форма на обучение

2. „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия”

– 26 ученици – дневна форма на обучение

3. „Предачно производство”

– 26 ученици – ДУАЛНА СИСТЕМА на обучение

4. „Тъкачно производство”

– 26 ученици – ДУАЛНА СИСТЕМА на обучение

5. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

– 26 ученици – дневна форма на обучение

Балообразуващи предмети:

Информационни технологии, Изобразително изкуство

Кандидатите полагат изпит:

Необходими документи за класиране:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал, копие
  3. Служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване
  4. Медицинско свидетелство

За справки и информация:

Тел: 044/ 62 35 50 – директор
Тел: 08 85 99 45 53 – секретар
E-mail: pgto_1883@abv.bg
Web: pgto-sliven.com

12.473 ms. | 2.00 MB