Прием за учебната 2021 – 2022г. след 7 клас

Рекламна брошура 2021-2022

Portable Document Format [1.90 MB]

Специалности:

1. "Моден дизайн"

2. "Предачно производство"

3. "Тъкачно производство"

4. "Плетачно производство"

5. "Апретурно и багрилно производство"

6. "Конструиране, моделиране и технология на блекло от текстил

Балообразуващи предмети:

Информационни технологии, Изобразително изкуство

Кандидатите полагат изпит:

Необходими документи за класиране:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал, копие
  3. Служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване
  4. Медицинско свидетелство

За справки и информация:

Тел: 044/ 62 35 50 – директор
Тел: 08 85 99 45 53 – секретар
E-mail: pgto_1883@abv.bg
Web: pgto-sliven.com

Видеа

Видео във Facebook

12.580 ms. | 4.00 MB