Процедура ID 9100477

21.09.2020

Доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане на учебна физико – механична лаборатория за изпитване на текстилни материали в ПГТО „Добри Желязков“, финансирана от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 „Модернизиране на материално – техническата база“ приета с Решение № 172 от 29.03.2019 г. на Министерски съвет.

Доклад за работата ПГТО

Portable Document Format [174 KB]

Протокол от заседание ПГТО

Portable Document Format [172 KB]

Документация

Portable Document Format [333 KB]

Образец 1 - Ценова оферта

Microsoft Word Document [86.0 KB]

Образец 2 - Техническа оферта

Microsoft Word Document [98.5 KB]

Образец 3 - Списък документи

Microsoft Word Document [48.5 KB]

Образец 5 - Декларация 54

Microsoft Word Document [59.0 KB]

Образец 6 - Декларация 55

Microsoft Word Document [50.5 KB]

Образец 7 - Декларация ЗИФО

Microsoft Word Document [64.5 KB]

Образец 9 - Декларация договор

Microsoft Word Document [30.5 KB]

Образец 10 - Подизпълнители

Microsoft Word Document [35.0 KB]

Образец 11 - Конфиденциалност

Microsoft Word Document [38.0 KB]

Образец 12 - Договор

Microsoft Word Document [66.5 KB]

52.115 ms. | 4.00 MB