Условия за ползване

Въведение

Достъпвайки, преглеждайки и/или използвайки сайта pgto-sliven.com Вие се съгласявате със следващите условия:

1. Запазени авторски права

Този сайт pgto-sliven.com и всеки друг продукт или услуга са със запaзeни авторски права на «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен».

2. Ползване на материалите и съдържанието

Съдържанието (информация, връзки, изображения и звуци съдържащи се на или предоставени от pgto-sliven.com) се предоставят от «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен», съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията намиращи се на pgto-sliven.com са със запазени права © «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен» или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на pgto-sliven.com не могат да бъдат репродуцирани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, републикувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен». Вие се съгласявате, че материалите и съдържанието разположено на или предоставено от pgto-sliven.com е само за Ваше лично ползване и не може да бъде използвано с комерсиални намерения или предавано комерсиално.

3. Грешки и дефекти в съдържанието и материалите

«ПГТО "Добри Желязков" - Сливен» полага усилия да поддържа pgto-sliven.com в пълно действащо състояние. Не носи отговорност за грешките и дефектите, съществуващи на pgto-sliven.com. Вие приемате, че pgto-sliven.com и предоставяната информация могат да съдържат грешки или да не отговарят на изискванията за Вашето лично ползване на последните. «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен» си запазва пълното право да извършва последващи промени по pgto-sliven.com, да променя услугите, да добавя нови и да премахва съществуващи.

4. Отговорности за Вашите действия

«ПГТО "Добри Желязков" - Сливен» не носи отговорност за всяко Ваше действие, което предприемате, осланяйки се на информацията, която достъпвате и Ви се предоставя от pgto-sliven.com. «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен» не носи също отговорност, ако Вие използвате материалите или информацията от pgto-sliven.com, както и породените от това вреди, поправки или корекции на обурудване или данни, или Ваши разходи заради предходното.

5. Технологични ограничения и отговорности

Ако Вашият PC не поддържа съответната използвана технология, но не и ограничена поради криптиране, Виe може да не използвате напълно услугите или да не можете да достъпвате напълно информацията на pgto-sliven.com. Вие се задължавате да осигурите технологично функционираща система за достъпване и ползване на информацията и услугите на pgto-sliven.com.

6. Копиране и публикуване на съдържанието и материалите

Вие не можете да създавате копия, на никой материал и части от информацията съдържащи се на pgto-sliven.com, на друг сървър без предварителното съгласие на «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен». Всяко неоторизирано използване на съдържанията на pgto-sliven.com по тази точка или т. 2 е в противоречие със законите за авторското право, търговската марка и/или други Български и/или международни закони.

7. Материали в Internet, извън pgto-sliven.com

Вие приемате, че «ПГТО "Добри Желязков" - Сливен» няма контрол и не поема отговорност за материалите в Internet, които могат да бъдат достъпвани по време на използването на pgto-sliven.com.

8. Политика по отношение на сигурността и дискретността

В няколко области на pgto-sliven.com ние може да Ви молим да ни предоставите Ваша лична информация, обезпечавайки информацията и услугите, които Ви предоставяме, след Вашето посещение на pgto-sliven.com. Вашите лични данни ще бъдат използвани в съответствие с нашата online политика за сигурност и дискретност.

9. Действия, причиняващи вреди

Задължавате се да не извършвате действия, които могат да доведат до нарушаване или повреждане на функциналността или информацията на pgto-sliven.com.

10.483 ms. | 4.00 MB